Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

     

Giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:a)(dfrac15 - 6x3 > 5;)b)(dfrac8 - 11x4 c)(dfrac14(x - 1) d)(dfrac2 - x3
Bạn đang xem: Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

(a),,,, dfrac15 - 6x3 > 5\ Leftrightarrow 15 - 6x > 15\ Leftrightarrow -6x > 15 - 15\ Leftrightarrow -6x > 0\ Leftrightarrow x Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x

*
(b),,,, dfrac8 - 11x4 -4)Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x > -4)

*
(c),,,, dfrac14(x - 1) Vậy bất phương trình có nghiệm là(x

*
(d),,,, dfrac2 - x3 Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x

*

Lưu ý: lúc nhân nhì vế của bất phương trình với cùng số khác(0,) ta phải:- không thay đổi chiều bất phương trình nếu như số kia dương;- Đổi chiều bất phương trình trường hợp số đó âm.


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập (trang 48-49) khác • Giải bài xích 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang đến bất phương... • Giải bài xích 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm(x) sao cho:a) Giá... • Giải bài xích 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người có số... • Giải bài 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài bác 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: trong một kì thi,... • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Tìm sai lầm trong...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học tập 8
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 48-49)
• Giải bài xích 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Ăn Bánh Xèo Ở Hà Nội Chất Lượng Đã Ăn Là Không Biết Chán, Top 15 Quán Bánh Xèo Ngon Nức Tiếng Hà Nội

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Top 50 Hình Ảnh Chim Bồ Câu Đẹp Nhất, 25 Hình Ảnh Chim Bồ Câu Tuyệt Đẹp Làm Hình Nền

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12