Bài 30 Trang 89 Sgk Toán 9 Tập 1

     

Cho tam giác ABC, trong đó (BC = 11cm, widehatABC=38^o,widehatACB=30^o). điện thoại tư vấn điểm N là chân của con đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. Hãy tính:

a) Đoạn trực tiếp AN

b) Cạnh AC

Gợi ý:

Kẻ BK vuông góc cùng với AC.
Bạn đang xem: Bài 30 trang 89 sgk toán 9 tập 1

*

Kẻ BK vuông góc cùng với AC

Xét tam giác vuông BKC, ta có:(BK=BC.sin C)(hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông)(Rightarrow BK=11.sin 30^o=5,5,left( cm ight))

Vì tam giác BKC vuông trên K nên:(eginalign & widehatKBC+widehatKCB=90^o \ và Rightarrow widehatKBC=90^o-widehatKCB=90^o-30^o=60^o \ endalign)

Mà(widehatKBC=widehatKBA+widehatABC)(Rightarrow widehatKBA=widehatKBC-widehatABC=60^o-38^o=22^o)

Xét tam giác vuông BKA, ta có:(BK=AB.coswidehatKBA)(hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông)(Rightarrow AB=dfracBKcoswidehatKBA=dfrac5,5cos 22^oapprox 5,932,left( cm ight))

a) Xét tam giác vuông BNA, ta có:(AN=AB.sin widehatABN)(hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông)(Rightarrow AN=5,932.sin 38^oapprox 3,652,left( cm ight))

b) Xét tam giác vuông ANC, ta có:(AC=AN.sin widehatACN)(hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông)(Rightarrow AC=dfracANsin 30^o=dfrac3,652sin 30^o=7,304,left( centimet ight))


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.


Xem thêm: Lời Bài Hát Không Say Không Về (Cao Minh Thu), Không Say Không Về

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 4: một vài hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông khác • Giải bài xích 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 các tia nắng mặt trời... • Giải bài 27 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài xích 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài bác 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến tam giác ABC,... • Giải bài xích 31 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập một trong những hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài xích 32 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một bé thuyền...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9


Xem thêm: Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lần Thứ 8 (5/1941) Do Ai Chủ Trì?

bài bác trước bài bác sau