Bài 19 trang 22 sgk toán 7 tập 2

     

Số trọng lượng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu mã giáo ở tp A được lưu lại trong bảng 27:

kimsa88
cf68