Bài 17 sgk toán 9 tập 2 trang 49

     

+) Nếu(Delta’ =0) phương trình gồm nghiệm kép( x_1=x_2=-dfracb"a )

+) Nếu(Delta’>0) phương trình bao gồm hai nghiệm(x_1=dfrac-b"+sqrtDelta "a;,x_2=dfrac-b"-sqrtDelta "a )

a)

Ta có:( left{ eginaligned & a=4 \ và b=4 \ và c=1 \ endaligned ight.Rightarrow left{ eginaligned & a=4 \ & b"=2 \ & c=1 \ endaligned ight. )

Suy ra(Delta "=b"^2-ac=2^2-4.1=0 )

Phương trình tất cả nghiệm kép(x_1=x_2=-dfracb"a=-dfrac24=-dfrac12 )

b)

Ta có:( left{ eginaligned & a=13852 \ và b=-14 \ & c=1 \ endaligned ight.Rightarrow left{ eginaligned & a=13852 \ & b"=-7 \ và c=1 \ endaligned ight. )

Suy ra(Delta "=left( -7 ight)^2-13852.1=-13803

Phương trình vô nghiệm

c)

Ta có:( left{ eginaligned & a=5 \ và b=-6 \ và c=1 \ endaligned ight.Rightarrow left{ eginaligned & a=5 \ & b=-3 \ & c=1 \ endaligned ight. )

Suy ra

( eginaligned & Delta "=left( -3 ight)^2-5.1=4>0 \ & Rightarrow sqrtDelta =2 \ endaligned )

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b"+sqrtDelta "a=dfrac-left( -3 ight)+25=1;\x_2=dfrac-b"-sqrtDelta "a=dfrac-left( -3 ight)-25=dfrac15 )

d)

Ta có:( left{ eginaligned và a=-3 \ và b=4sqrt6 \ và c=4 \ endaligned ight.Rightarrow left{ eginaligned & a=-3 \ và b"=2sqrt6 \ và c=4 \ endaligned ight. )

Suy ra

(eginaligned & Delta "=left( 2sqrt6 ight)^2-left( -3 ight).4=36>0 \ & Rightarrow sqrtDelta "=6 \ endaligned )

Phương trình tất cả hai nghiệm

(x_1=dfrac-2sqrt6+6-3=dfrac2sqrt6-63;\x_2=dfrac-2sqrt6-6-3=dfrac2sqrt6+63 )

 
Bạn đang xem: Bài 17 sgk toán 9 tập 2 trang 49

Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 5: Công thức nghiệm thu gọn khác • Giải bài bác 17 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xác minh a, b", c rồi... • Giải bài 18 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đưa các phương trình... • Giải bài xích 19 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đố:Đố em biết... • Giải bài 20 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 21 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải vài ba phương trình... • Giải bài 22 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2 ko giải phương... • Giải bài bác 23 trang 50 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Rada của một sản phẩm bay... • Giải bài xích 24 trang 50 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại phương trình (ẩn...


Xem thêm: Phim Hài Mưu Trí Đàn Bà - Dựa Theo Truyện Cổ Tích Việt Nam

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9


Xem thêm: Cách Làm Nước Ép Cà Rốt Cà Chua Giúp Đẹp Da, Sáng Mắt, Nước Ép Cà Chua Có Tác Dụng Gì

bài trước bài bác sau