BÀI 104 TRANG 42 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

d) (overline*81*) phân tách hết cho cả (2, 3, 5, 9). (Trong một số có khá nhiều dấu (*), những dấu (*) không tốt nhất thiết ráng bởi những chữ số giống như nhau).

Bạn đang xem: Bài 104 trang 42 sgk toán 6 tập 1


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- dấu hiệu chia hết đến (3) là: những số bao gồm tổng chữ số phân tách hết đến (3) thì phân tách hết đến (3) cùng chỉ các số đó mới chia hết cho (3).

- Dấu hiệu chia hết cho (9) là: những số tất cả tổng chữ số phân tách hết mang lại (9) thì phân chia hết đến (9) cùng chỉ đông đảo số đó bắt đầu chia hết mang đến (9).

- dấu hiệu chia hết cho (2) là: những số gồm chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì phân chia hết mang lại (2) với chỉ hồ hết số đó bắt đầu chia hết đến (3).

- dấu hiệu chia hết mang đến (5) là: các số tất cả chữ số tận thuộc là chữ số (0) hoặc (5) thì chia hết đến (5) và chỉ gần như số đó bắt đầu chia hết mang đến (5.)


Lời giải bỏ ra tiết

a) (overline5*8) phân chia hết mang đến (3) thì tổng (5 + * + 8= 13 + *) phân chia hết đến (3). 

Vì (* in m 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) buộc phải (*) nhận những giá trị là: (2;5;8)

Các số thỏa mãn nhu cầu là: (528;558;588)

b) (overline6 * 3) phân chia hết mang đến (9) thì tổng (6+*+3=9+*) phân tách hết mang đến 9

Vì (* in m 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) đề xuất (*) nhận các giá trị là: (0;9)

Các số thỏa mãn là: (603;693) 

c) (overline43*) phân tách hết cho cả (3) cùng (5) 

Để số vẫn cho chia hết đến (5) thì đề nghị điền vào vệt (*) chữ số (0) hoặc chữ số (5).

Xem thêm: Một Máy Phát Điện Xoay Chiều, Vật Lý 12 Bài 17: Máy Phát Điện Xoay Chiều

Nếu điền chữ số (0) thì ta được số (430) bao gồm tổng những chữ số là (4+3+0=7) cần (430) không phân chia hết đến (3).

Nếu điền chữ số (5) thì ta được số (435) gồm tổng các chữ số là (4 + 3 + 5=12) phải (435) phân chia hết mang đến 3. Vậy đề nghị điền chữ số (5) vào vết (*).

d) (overline*81*) phân chia hết cho tất cả (2, 3, 5, 9) 

 (overline*81*) phân tách hết mang đến (2,5) cần số đó chia hết đến (10)

Để (overline*81*) phân chia hết mang lại (10) thì chữ số tận cùng là (0); tức là (overline*81*) = (overline*810).

Để (overline*810) phân chia hết cho (9) thì (* + 8 + 1 + 0 = * + 9) đề xuất chia hết mang lại (9).

Xem thêm: Dạng 3: Bài Tập Xác Định Mặt Cầu Nội Tiếp Tứ Diện Đều Abcd Có Cạnh A

Vì (*) là chữ số đầu trong những (overline*810) đề xuất (* e 0), cho nên (* in m 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ). Mà (*+9) cần chia hết cho (9) cần (*=9)

Vậy số thỏa mãn yêu cầu câu hỏi là: (9810).


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + nangngucnoisoi.vn"Ví dụ: "Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 nangngucnoisoi.vn"