Bài 10 Trang 111 Sgk Toán 7 Tập 1

     

 Trong các hình 63, 64 các tam giác nào bằng nhau (Các cạnh đều bằng nhau được khắc ghi bởi gần như kí hiệu giống như nhau). Nhắc tên các đỉnh tương ứng của những tam giác cân nhau đó. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của các tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 111 sgk toán 7 tập 1

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng định lí tổng tía góc vào một tam giác bằng (180^0)

Áp dụng định nghĩa hai tam giác bởi nhau: nhị tam giác bằng nhau là nhì tam giác có những cạnh khớp ứng bằng nhau và những góc khớp ứng bằng nhau.

Xem thêm: Phương Pháp Nhân Giống Vô Tính Trong Trồng Cây Cảnh? Kể Tên Các Phương Pháp Nhân Giống Vô Tính


Hình 63 ta có: 

(widehatA=widehatI=80^0),

(widehatC=widehatN=30^0)

(widehatB=widehatM=180^0-(80^0+30^0)=70^0)

Các đỉnh tương xứng là: A tương ứng với I, B khớp ứng với M, C tương ứng với N.

Xem thêm: Tìm Số Nghiệm X∈0;14 Nghiệm Đúng Phương Trình: Cos3X, Giải Phương Trình Sau: Cos3X

(AB=IM, AC=IN, BC=MN).

Vậy (∆ABC=∆IMN)

Hình 64 ta có:

(widehat RQH = widehat QRP = 80^0)

Áp dụng định lí tổng những góc của một tam giác vào (Delta QHR) ta có:

(eqalign & widehat QHR + widehat HRQ + widehat RQH = 180^o cr và Rightarrow widehat HRQ = 180^o - left( widehat QHR + widehat RQH ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 180^o - left( 40^o + 80^o ight) = 60^o cr )

(Rightarrow widehat HRQ = widehat PQR = 60^o)

Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào (Delta PQR) ta có:

(eqalign và widehat PQR + widehat QRP + widehat RPQ = 180^o cr & Rightarrow widehat RPQ = 180^o - left( widehat PQR + widehat QRP ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 180^o - left( 60^o + 80^o ight) = 40^o cr )