Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questions

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or Don your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions.


Animals have an intuitive awareness of quantities. They know without analysis the difference between a number of objects và a smaller number. In his book “The natural History of Selboure” (1786 ), the naturalist Gilbert trắng tells how he surreptitiously removed one egg a day from a plover"s nest, và how the mother laid another egg each day to make up for the missing one . He noted that other species of birds ignore the absence of a single egg but abandon their nests if more than one egg has been removed. It has also been noted by naturalists that a certain type of wasp always provides five - never four, never six - caterpillars for each of their eggs so that their young have something to lớn eat when the eggs hatch . Research has also shown that both mice & pigeons can be taught to distinguish between odd and even numbers of food pieces.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions


These & similar accounts have led some people to infer that creatures other than humans can actually count. They also point to dogs that have been taught lớn respond to lớn numerical questions with the correct number of barks, or khổng lồ horses that seem to lớn solve arithmetic problems by stomping their hooves the proper number of times.
Animals respond lớn quantities only when they are connected to lớn survival as a species — as in the case of the eggs — or survival as individuals - as in the case of food. There is no transfer khổng lồ other situations or from concrete reality to lớn the abstract notion of numbers. Animals can "count" only when the objects are present and only when the numbers involved are small — not more than seven or eight. In lab experiments, animals trained lớn "count" one kind of object were unable khổng lồ count any other type. The objects, not the numbers, are what interest them. Animals admittedly remarkable achievements simply vì not amount khổng lồ evidence of counting, nor do they reveal more than innate instincts, refined by the genes of successive generations, or the results of clever, careful conditioning by trainers.
Động vật bao gồm nhận thức trực quan liêu về số lượng. Chúng biết mà lại không so sánh sự khác biệt giữa một vài lượng những vật thể và một số nhỏ dại hơn. Vào cuốn sách "Lịch sử thoải mái và tự nhiên của Selboure" (1786), nhà thoải mái và tự nhiên học Gilbert White vẫn kể lại cách anh lút vứt một quả trứng mỗi ngày từ tổ chim ưng, và giải pháp chim bà bầu đã để một trái trứng khác hằng ngày để bù đắp cho trứng bị mất. Ông đã cho thấy rằng những loài chim khác bỏ lỡ sự vắng khía cạnh của một quả trứng duy nhất, tuy vậy lại dời bỏ tổ của bọn chúng nếu nhiều hơn thế nữa một quả trứng bị rước đi. Các nhà sinh vật học cũng xem xét rằng một chủng loại ong bắp cày nào đó khăng khăng luôn cung cấp 5 con, không lúc nào 4, không lúc nào sáu con sâu bướm cho mỗi quả trứng của chúng để chúng nạp năng lượng khi trứng nở. Phân tích cũng chỉ ra rằng cả loài chuột và chim bồ câu có thể được dạy để rành mạch giữa số lẻ xuất xắc chẵn và thậm chí con số miếng thức ăn.
Những số liệu này và giống như đã khiến một số người suy ra rằng các sinh vật khác không tính con người thực sự rất có thể đếm. Chúng cũng chỉ ra rằng những bé chó đã được dạy để trả lời các câu hỏi bằng với số những tiếng sủa đúng, hoặc với những con ngựa xử lý các vấn đề về số học bằng cách dậm chân đúng số lần.
Động vật đáp ứng nhu cầu với số lượng chỉ khi chúng được kết nối với sự sống còn như một chủng loại - như vào trường hợp của trứng - hoặc cuộc sống còn như các cá thể - như vào trường hợp những cá thể. Không có chuyển giao mang lại các trường hợp khác hoặc trường đoản cú thực tế rõ ràng đến quan niệm trừu tượng của nhỏ số. Động vật rất có thể "đếm" chỉ khi trang bị thể hiện hữu và chỉ khi các con số liên quan đến nhỏ - không thực sự bảy hoặc tám. Trong các thí nghiệm trong chống thí nghiệm, động vật mà được đào tạo và huấn luyện để "đếm" một các loại vật thể thì thiết yếu đếm bất kỳ loại như thế nào khác. Các vật thể, chứ chưa hẳn các con số, là các thứ chúng quan tiền tâm. Mọi thành tựu đáng để ý được phê chuẩn của động vật chỉ đơn giản là không tồn tại bằng bệnh về việc đếm, thậm chí còn chúng cũng không bật mí nhiều hơn bạn dạng năng bẩm sinh, được tinh chế vì chưng gen của những thế hệ kế tiếp, hoặc hiệu quả của việc đào tạo và huấn luyện viên cẩn thận, cẩn thận.

*

A. Although animals may be aware of quantities, they cannot actually count.

B. Of all animals, dogs & horses can count best.

C. Careful training is required to teach animals khổng lồ perform tricks involving numbers

D. Animals cannot "count" more than one kind of object.


Đáp án A

Giải thích: tin tức nằm ở: “Animals admittedly remarkable achievements simply vì chưng not amount to lớn evidence of counting, nor bởi they reveal more than innate instincts, refined by the genes of successive generations, or the results of clever, careful conditioning by trainers.”Dịch nghĩa: Ý tưởng chủ yếu của đoạn văn này là gì?A. Tuy nhiên động vật rất có thể nhận thức về số lượng, nhưng mà chúng bắt buộc đếm được.B. Trong toàn bộ các động vật, chó cùng ngựa hoàn toàn có thể đếm giỏi nhất.C. Cần được tập huấn cảnh giác để dạy hễ vật triển khai các thủ thuật liên quan đến số.D. Động vật thiết yếu "đếm" nhiều hơn thế nữa một loại vật thể.

Xem thêm: {Giải Đáp Thắc Mắc} Kem Cô Gái Tóc Xù Có Tác Dụng Gì, {Giải Đáp Thắc Mắc}


A. to lớn indicate that more research is needed in this field.

B. khổng lồ show how attitudes have changed since 1786.

C. to lớn provide evidence that some birds are aware of quantities

D. to lớn contradict the idea that animals can count.


Đáp án C

Giải thích: thông tin nằm ở: “He noted that other species of birds ignore the absence of a single egg but abandon their nests if more than one egg has been removed.”Dịch nghĩa: vì sao tác mang đề cập cho cuốn sách của Gilbert trắng trong mẫu 2?A. Để chỉ ra rằng rằng nên nhiều nghiên cứu hơn nữa trong nghành nghề dịch vụ này.B. Cho thấy thêm thái độ đã đổi khác như vậy nào tính từ lúc năm 1786.C. Cung cấp bằng chứng cho thấy một số loại chim biết về số lượng.D. Để làm xích míc với ý tưởng phát minh rằng đụng vật rất có thể đếm.


Đáp án D

Giải thích: surreptitiously (adv) lén lút = secretly (adv) một cách bí mậtDịch nghĩa: trường đoản cú "surreptitiously" ngay sát nhất tức là ....... . A. Quickly (adv) nhanh chóngB. Occasionally (adv) thỉnh thoảngC. Stubbornly (adv) ương bướng


A. numbers such as 1, 3, 5 & so on

B. lucky numbers

C. numbers such as 2, 4, 6 và so on

D.

Xem thêm: Tổng Hợp Sự Kiện Quốc Tế Nổi Bật Trong Tuần Qua Ảnh (Từ Ngày 21

unusual numbers


Đáp án A

Giải thích: odd (adj) (số) lẻDịch nghĩa: từ "odd" dùng để làm chỉ mẫu nào sau đây?A. Các số như 1, 3, 5 ... B. Số may mắnC. Các số như 2, 4, 6 ... D. Những con số bất thường


Câu 40. The tác giả mentions that all of the following are aware of quantities in some ways EXCEPT........ .

Đáp án C

Giải thích: người sáng tác chỉ nói “caterpillars” như thể thức nạp năng lượng của “wasps” mà thôi.Dịch nghĩa: tác giả đề cập rằng tất cả những điều dưới đây đều biết về số lượng theo bí quyết nào đó bên cạnh .........A. Ong B. Chim ưng C. Sâu bướm D. Chuột


Đáp án B

Giải thích: accounts (n) số liệu, report = reportsDịch nghĩa: trường đoản cú "accounts" có chân thành và ý nghĩa gần độc nhất với ............A. Tại sao C. Sự lừa dối D. Hóa đơn


Câu 42. How would the tác giả probably characterize the people
who are mentioned in the first line of the second paragraph

Đáp án D

Giải thích: tin tức nằm ở: “These & similar accounts have led some people to infer that creatures other than humans can actually count.”Dịch nghĩa: người sáng tác có thể mô tả như cầm nào cho những người được đề cập đến trong dòng trước tiên của đoạn lắp thêm hai.A. Lẩn thẩn ngốc B. Yêu cầu C. Tối ưu D. Không đúng lầm


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn