ANDEHIT CÓ LÀM MẤT MÀU NƯỚC BROM KHÔNG

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhận xét làm sao sau đó là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brọm.Bạn đã xem: Andehit có làm mất đi màu nước brom không

B. Anđehit và xeton phần lớn không làm mất màu nước brom.Bạn vẫn xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

C. Xeton làm mất đi màu nước brom còn anđehit thì không.

Bạn đang xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.


*

Trong những nhận xét dưới đây, dìm xét nào sai ?

A. Tất cả các anđehit no, đối chọi chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton cùng chức ancol.

B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều phải sở hữu các đồng phân nằm trong chức anđehit và chức ancol.

C. Toàn bộ các ancol 1-1 chức, mạch hở có 1 liên kết đôi đều có các đồng phân trực thuộc chức anđehit với chức xeton.

D. Toàn bộ các ancol đơn chức, mach vòng no đều phải sở hữu các đồng phân trực thuộc chức anđehit cùng chức xeton.

Cho dãy hóa học sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic với stiren. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D.5

Cho dãy hóa học sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic cùng stiren. Số chất trong dãy làm mất đi màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5

Một chất X có CTPT là C 4 H 8 O . X làm mất màu nước brom, chức năng với Na. Thành phầm oxi hóa X bởi vì CuO chưa phải là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-1-ol.

B.but-3-en-2-ol.

tất cả đều sai

Cho những mệnh đề sau:

(1) cả anđehit, xeton với axit cacboxylic đa số chứa nhóm cacbonyl > C = O

(2) axit cacboxylic không có nhóm cacbonyl chỉ có nhóm cacboxyl - COOH

(3) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic mọi là dẫn xuất của hiđrocacbon;

(4) cả anđehit và xeton và axit cacboxylic đều có thể có nơi bắt đầu hiđrocacbon no, ko no hoặc thơm;

(5) khử anđehit nhận được xeton hoặc axit cacboxylic;

(6) đội cacbonyl > C = O nhất thiết buộc phải ở đầu mạch cacbon so với anđehit và giữa mạch cacbon đối với xeton.

Các mệnh đề đúng là

A.

Xem thêm: Những Câu Nói Ngọt Ngào "Rung Động Lòng Người" Cho Người Yêu

1, 3, 4, 6

B.1, 2, 4

C. 1, 2, 4, 6

D.1, 3, 6

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số hóa học trong dãy có chức năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số hóa học trong dãy có chức năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho những chất: ancol etylic; anđehit axetic; etilen; stiren; axit axetic; etyl axetat, anđehit acrylic. Số chất làm mất màu hỗn hợp nước brôm là:

A. 4

B.3

C.

Xem thêm: Nữ Thần Báo Tử - Đọc Sách Truyện (Tập 1)

2

D.5

Lớp 11 hóa học 1 0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)