ANCOL VÀ AMIN NÀO SAU ĐÂY CÙNG BẬC

     

trang chủ » C6h5ch2oh Là Ancol Bậc Mấy » Ancol cùng Amin Nào tiếp sau đây Cùng Bậc? A. (CH3)2CHOH với ... - Hoc24


HOC24

Lớp học Học bài xích Hỏi bài Giải bài tập Đề thi video bài giảng khóa đào tạo Tin tức hội thi vui tra cứu kiếm câu vấn đáp Tìm tìm câu vấn đáp cho thắc mắc của các bạn Đóng Đăng nhập Đăng ký

Lớp học

Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Môn học

Toán vật lý hóa học Sinh học tập Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học tập công nghệ giáo dục công dân tiếng anh thí điểm Đạo đức tự nhiên và buôn bản hội công nghệ lịch sử và Địa lý tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chuyển động trải nghiệm sáng chế

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A.

Bạn đang xem: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

C. C6H5NHCH3 cùng C6H5CH(OH)CH3

D. (CH3)3COH cùng (CH3)3CNH2.

Trong những chất tiếp sau đây chất nào là amin bậc 2?(a) CH3 - NH2 (b) CH3 - NH - CH3 (c) (CH3)(C2H5)2N(d) (CH3)(C2H5)NH (e) (CH3)2CHNH2

A. (b), (d)

B. (c), (d)

C. (d),(e)

D. (a),(b)

Các ancol (CH3)2CHOH, CH3CH2OH, (CH3)3COH tất cả bậc ancol theo thứ tự là:

A. 2,3,1.

B. 1,3,2.

C. 2,1,3.

D. 1,2,3.

Các ancol (CH3)2CHOH; CH3CH2OH; (CH3)3COH tất cả bậc ancol thứu tự là:

A. 1, 2, 3.

B. 1, 3, 2.

C. 2, 1, 3.

D. 2, 3, 1.

Các ancol (CH3)2CHOH; CH3CH2OH; (CH3)3COH có bậc ancol thứu tự là

A.

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Án Tôi Yêu Em Của Puskin, Giáo Án Bài Tôi Yêu Em (Pu

1,2,3.

B. 1,3,2.

C. 2,1,3.

D. 2,3,1.

Số đồng phân amin có công thức phân tử C5H13N và thuộc bậc cùng với ancol gồm công thức C6H5CH(OH)C(CH3)3 là:

A. 4

B. 5. 

C. 6. 

D. 7.

Cho các amin bao gồm công thức kết cấu sau:

(1) CH3 - CH2 - NH2

(2) CH3 - CH2 - CH2 -NH2

(3)CH3 - NH - CH3

Cho những amin sau: C H 3 N H 2 , ( C 2 H 5 ) 2 N H , C 3 H 7 N H 2 , C 2 H 5 N H 2 , ( C 6 H 5 ) 3 N , ( C H 3 ) 2 N H , C 6 H 5 N H 2 . Số amin bậc I là

A. 4

B. 6

C. 7

D. 2

Cho những amin sau: C H 3 N H 2 , ( C 2 H 5 ) 2 N H , C 3 H 7 N H 2 , C 2 H 5 N H 2 , ( C 6 H 5 ) 3 N , ( C H 3 ) 2 N H , C 6 H 5 N H 2 . Số amin bậc II là

A. 4

B. 6

C. 7

D. 2

Cho những đồng phân Ancol sau : CH3CH2CH2CH2OH (1) ; CH3CH2CH(OH)CH3 (2) ; (CH3)3COH (3).Dãy nào dưới đây được bố trí theo đồ vật tự t0 sôi tăng dần đều :

A. (2)

B. (2)

C. (1)

D. (3)

Cho các ancol sau:

I. CH3-CH2-CH2-OH.

II. CH3-CH(OH)-CH3;

III. (CH3)2C(OH)-CH3

IV. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.

V. CH3-CH(OH)-CH2-CH3.

VI. CH3-CH(CH3)-CH2-OH

Ancol bậc nhì là:

A. II, III, V.

B. II, V.

C. I, IV, V.

D. III, V.

Xem thêm: Thế Nào Là Gen Đa Hiệu Là Gì ? Tác Động Đa Hiệu Của Gen

Xem chi tiết Lớp 11 hóa học 1 0 Ngô quang Sinh
*

Đáp án B.