ANCOL TÁC DỤNG VỚI NAOH

     

Ancol là hồ hết hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm chứa team -OH liên kết với nguyên tử C no của cội hiđrocacbon với ancol có khá nhiều ứng dụng trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp thực phẩm, y tế…

Vậy ancol có tính chất hóa học, đặc điểm vật lý và công thức kết cấu như núm nào, được pha trộn và áp dụng ra sao chúng ta cùng tò mò qua bài viết dưới đây.Bạn vẫn xem: Ancol chức năng với naoh

I. Ancol – định nghĩa, phân một số loại và danh pháp

Bạn vẫn xem: đặc điểm hóa học và công thức cấu tạo của Ancol – hóa 11 bài bác 40

1. Định nghĩa ancol là gì?

– Ancol là đều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có chứa nhóm -OH liên kết với nguyên tử C no của cội hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với naoh

2. Bậc của Ancol, phân loại ancol

– nhờ vào số nhóm -OH trong phân tử các ancol được phân làm ancol 1-1 chức cùng ancol nhiều chức.

– Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với đội -OH.

– Ancol no đối chọi chức mạch hở: Phân tử có 1 nhóm -OH link với nơi bắt đầu Ankyl: CnH2n+1-OH

 Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,…

– Ancol ko no, 1-1 chức, mạch hở: Phân tử có 1 nhóm -OH links với nguyên tử cacbon no của gốc hidrocacbon không no.

 Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH, …

– Ancol thơm, solo chức: Phân tử gồm nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen

 Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzyic)

– Ancol vòng no, đối kháng chức: Phân tử tất cả nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no thuộc đội hidrocacbon vòng no:

 Ví dụ: C6H11OH xiclohexanol

– Ancol đa chức: Phân tử có 2 hay những nhóm -OH ancol

 Ví dụ: HO-CH2-CH2-OH etylen glicol ; HO-CH2-CH2OH- CH2-OH glixerol ; 


*

3. Danh pháp

a) Tên cầm cố thế

 Tên thay thế = tên hiđrocacbon tương xứng + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol

b) tên thường

 Tên thường = ancol (rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic

Chú ý: Một số ancol có tên riêng buộc phải nhớ:

 CH2OH-CH2OH : Etilenglicol

 CH2OH-CHOH-CH2OH : Glixerin (Glixerol)

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH : Ancol isoamylic

II. đặc điểm vật lý của Ancol

1. Tinh thần của ancol

– từ C1 đến C12 là chất lỏng, tự C13 trở lên là chất rắn.

2. ánh sáng sôi của ancol

– So với các chất có M tương đương thì ánh nắng mặt trời sôi của: Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete với este…

– Giải thích: ánh nắng mặt trời sôi của một hóa học thường nhờ vào vào các yếu tố:

+ M: M càng phệ thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: links ion > liên kết cộng hóa trị có cực > links cộng hóa trị không cực.

+ Số link hiđro: càng nhiều links H thì ánh sáng sôi càng cao.

+ Độ bền của links hiđro: link H càng bền thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

3. Độ tan của ancol

– Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn vào nước.

– Ancol gồm càng những C, độ tan trong nước càng giảm bởi vì tính né nước của gốc hiđrocacbon tăng.

III. đặc điểm hóa học của Ancol

1. Ancol bội nghịch ứng với kim loại kiềm (Ancol + Na).

– phản nghịch ứng của Ancol + Na

 R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2↑

Ancol hầu hết không phản nghịch ứng được cùng với NaOH mà trái ngược natri ancolat bị phân hủy trả toàn

 R(ONa)z + zH2O → R(OH)z + zNaOH

Chú ý: – Trong bội nghịch ứng của ancol cùng với Na:

 mbình Na tăng = mAncol – mH2 = nAncol.(MR + 16z).

 mbình Ancol tăng = mNa – mH2 = nAncol.22z.

– Nếu cho dung dịch ancol bội phản ứng với na thì ko kể phản ứng của ancol còn tồn tại phản ứng của H2O cùng với Na.

– Số team chức Ancol = 2.nH2/nAncol.

2. Ancol phản ứng cùng với axit 

a) Ancol phản bội ứng cùng với axit vô cơ HX (Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

 CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX → CnH2n + 2 – zXz + k

→ số nguyên tử X bởi tổng số nhóm OH với số links pi.

b) Ancol phản bội ứng cùng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

 ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

 yR(OH)x + xR’(COOH)y ↔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

* Chú ý:

– phản bội ứng được tiến hành trong môi trường xung quanh axit và đun nóng.

– làm phản ứng gồm tính thuận nghịch nên chú ý đến di chuyển cân bằng.

3. Bội phản ứng bóc nước (đề hiđrat hóa)

a) bóc tách nước từ là một phân tử ancol tạo thành anken của ancol no, 1-1 chức, mạch hở.

 CnH2n+1OH → CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >1700C)

– Điều kiện của ancol gia nhập phản ứng: ancol gồm Hα.

* Chú ý:

– ví như ancol no, đối kháng chức mạch hở không tách nước tạo ra anken thì Ancol đó không có Hα (là CH3OH hoặc ancol nhưng mà nguyên tử C link với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

– nếu một ancol tách nước tạo nên hỗn hợp nhiều anken thì chính là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C không đối xứng qua C links với OH.

Xem thêm: Truyện Tranh Viên Ngọc Nàng Tiên Cá Tập Cuối, Mermaid Melody (Viên Ngọc Nàng Tiên Cá)

– nhiều ancol bóc tách nước tạo nên một anken thì xẩy ra các kĩ năng sau:

 + tất cả ancol không bóc nước.

 + những ancol là đồng phân của nhau.

– sản phẩm chính trong thừa trình bóc tách nước theo phép tắc Zaixep.

– lúc giải bài xích tập có liên quan đến phản ứng bóc nước yêu cầu nhớ:

mAncol = manken + mH2O + mAncol dư

nancol phản bội ứng = nanken = nnước

– những phản ứng tách bóc nước đặc biệt:

 CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

 CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

b) tách bóc nước tự 2 phân tử ancol tạo ete

 ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc; 1400C)

 ROH + R’OH → ROR’ + H2O (H2SO4 đặc; 1400C)

Chú ý:

– trường đoản cú n ancol không giống nhau khi tách bóc nước ta thu được n.(n + 1)/2 ete trong đó có n ete đối xứng.

– Nếu tách nước thu được những ete gồm số mol bằng nhau thì các ancol thâm nhập phản ứng cũng có thể có số mol đều bằng nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư.

4. Làm phản ứng thoái hóa (Ancol + O2)

a) Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

– phản nghịch ứng đốt cháy của ancol có đặc điểm tương tự phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ ví như đốt cháy ancol cho nH2O > nCO2 → ancol đem đốt cháy là ancol no với nAncol = nH2O – nCO2.

+ nếu như đốt cháy ancol mang đến nH2O > 1,5.nCO2 → ancol là CH3OH. Chỉ bao gồm CH4 và CH3OH có đặc điểm này (không nói amin).

– khi đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 → chất chính là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2Ox).

b) oxi hóa không hoàn toàn (Ancol + CuO hoặc O2 có xúc tác là Cu)

– Ancol bậc I + CuO tạo anđehit:

 RCH2OH + CuO → RCHO + Cu + H2O

– Ancol bậc II + CuO tạo nên xeton:

 RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

– Ancol bậc III không bị oxi hóa bằng CuO.

* Chú ý: mchất rắn giảm = mCuO phản ứng – mCu tạo thành = 16.nAncol đơn chức.

5. Phản nghịch ứng riêng rẽ của một trong những loại ancol

a) Ancol etylic CH3CH2OH:

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

 2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 (Al2O3, ZnO, 4500C)

b) Ancol ko no có phản ứng như hidrocacbon tương ứng

– bội phản ứng cùng với Hidro, alylic CH2 = CH – CH2OH: Ancol + H2 

 CH2=CH-CH2OH + H2 → CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

– bội nghịch ứng cùng với Brom: Ancol + Br2

 CH2=CH-CH2OH + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2OH

– bội nghịch ứng cùng với dd thuốc tím: Ancol + KMnO4

 3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2

c) Ancol nhiều chức có những nhóm OH ngay tắp lự kề: chế tạo ra dung dịch màu xanh lam cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường:

 2R(OH)2 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

d) Một số trường phù hợp ancol không bền:

+ Ancol có nhóm OH link với C nối đôi chuyển vị thành anđehit hoặc xeton:

 CH2=CH-OH → CH3CHO

 CH2=COH-CH3 → CH3-CO-CH3

+ Ancol bao gồm 2 team OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc tách nước sản xuất anđehit hoặc xeton:

 RCH(OH)2 → RCHO + H­2O

 HO-CO-OH → H2O + CO2

 RC(OH)2R’ → RCOR’ + H2O

+ Ancol có 3 team OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước chế tạo thành axit:

 RC(OH)3 → RCOOH + H2O

IV. Điều chế Ancol

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cùng nước vào anken tạo ancol no, đơn chức, mạch hở

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop buộc phải nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ sinh sản thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm

 RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cùng H2 vào anđehit hoặc xeton

 RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, t0)

 RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa phù hợp chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

 3CH2=CH­2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Cách thức riêng pha chế CH3OH

 CH4 + H2O → CO + 3H2

 CO + 2H2 → CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

 2CH4 + O2 → 2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Cách thức điều chế C2H5OH

– Lên men tinh bột:

 (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH

– những phản ứng núm thể:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (men rượu)

– Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

 C2H4 + H2O → C2H5OH

– Đây là các phương thức điều chế ancol etylic trong công nghiệp.

V. Cách nhận ra Ancol

– Ancol sản xuất khí không màu với kim loại kiềm (chú ý rất nhiều dung dịch đều phải sở hữu phản ứng này).

– Ancol làm cho CuO đun nóng từ màu đen chuyển thành Cu màu sắc đỏ.

– Ancol nhiều chức có những nhóm OH giáp hòa chảy Cu(OH)2 tạo hỗn hợp màu xanh.

– Ancol không no gồm phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

VI. Ứng dụng của ancol

– Metanol chủ yếu hèn được dùng làm sản xuất Andehit Fomic vật liệu cho công nghiệp hóa học dẻo.

– Etanol dùng để điều chế một số hợp hóa học hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat,.. Do có khả năng hòa tan giỏi một số hợp hóa học hữu cơ đề nghị Etanol được dùng làm pha vecni, dược phẩm, nước hoa,…

– trong đời sống từng ngày Etanol được dùng để làm pha chế những loại đồ uống với độ ancol khác nhau.

VII. Bài xích tập Ancol

Bài 2 trang 186 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của phản ứng propan-1-ol cùng với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, tất cả xúc tác

Trong mỗi phản bội ứng bên trên ancol duy trì vai trò gì: hóa học khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Xem thêm: Hội Đồng Tương Trợ Kinh Tế Sev, Hội Đồng Tương Trợ Kinh Tế

* giải thuật bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

 Ancol đóng vai trò hóa học oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

 Ancol đóng vai trò hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

 Ancol vào vai trò bazơ

* lời giải bài 3 trang 186 SGK Hóa 11:

Hy vọng với nội dung bài viết về tính hóa học hóa học, tính chất vật lý của ancol và bài bác tập vận dụng làm việc trên có ích với các em. Mọi thắc mắc và góp ý những em phấn kích để lại bình luận dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.