AMIN TÁC DỤNG VỚI FECL3

     Bạn đang xem: Amin tác dụng với fecl3

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho metylamin và anilin lần lượt công dụng với HBr cùng dung dịch FeCl2 đang thu được công dụng nào dưới đây ?


Bốn ống thử đựng những hỗn hòa hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào bao gồm sự bóc tách lớp các chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho tới dư theo lần lượt vào từng ống thử đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá tạo ra bởi láo lếu hợp những amin và một số trong những tạp hóa học khác. Để làm bay mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin công dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Cân nặng anilin sẽ phản ứng là


Amin bậc nhất, solo chức X tác dụng vừa đầy đủ với lượng HCl bao gồm trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M chiếm được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có mức giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo thành 17,64 gam muối. Amin bao gồm công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin solo chức, tất cả số mol bằng nhau, phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Cân nặng của amin bao gồm phân tử khối bé dại hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối chọi chức bậc 1 X công dụng với hỗn hợp HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc 23,52 lít khí O2 (đktc). X rất có thể là


Hỗn vừa lòng X có AlCl3 và CuCl2. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào nước dư nhận được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong dung dịch A thu được 11,7 gam kết tủa. Khía cạnh khác, đến từ từ dung dịch NaOH tới dư vào hỗn hợp A chiếm được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của AlCl3 cùng CuCl2 trong dung dịch A thứu tự là
Xem thêm: Kinh Nghiệm Mở Quán Nhậu Cần Những Gì ? Mở Quán Nhậu Cần Chuẩn Bị Gì

Để phản nghịch ứng không còn với 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần từng nào gam láo hợp gồm metylamin với etylamin bao gồm tỉ khối đối với H2 là 17,25 ?


Hỗn vừa lòng X gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) công dụng với hỗn hợp NaOH trọn vẹn đung nóng cho đến khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 muối D và E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng tiếp đến có tỉ khối so với H2 bởi 18,3. Trọng lượng của muối E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đơn chức X phản nghịch ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y tất cả hai amin 1-1 chức, no, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được 8,85 gam muối. Biết trong láo hợp, số mol nhị amin bởi nhau. Bí quyết phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức (được trộn với số mol bằng nhau) chức năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Tóm lại nào sau đây không đúng ?


Cho đôi mươi gam láo lếu hợp bao gồm 3 amin no, đối kháng chức, là đồng đẳng thường xuyên của nhau chức năng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam tất cả hổn hợp muối. Nếu như 3 amin trên được trộn theo tỉ trọng mol 1 : 10 : 5 với thứ trường đoản cú phân tử khối tăng mạnh thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % khối lượng N vào X là 45,16%. Khi lấy X tác dụng với HCl chỉ tạo ra muối gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi mang đến 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn cùng với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì cân nặng của muối bột phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no solo chức, bậc I tính năng với dung dịch AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin có công thức là


Cho 30 gam các thành phần hỗn hợp hai amin đơn chức công dụng vừa đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được dung dịch cất 47,52 gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tính năng với dung dịch FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: Không Ăn Hải Sản Uống Nước Cam Sẽ Phải Trả Giá Đắt, Lý Giải Của Bác Sĩ Khiến Nhiều Người Giật Mình

Hỗn thích hợp E gồm tía amin no, 1-1 chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi O2, nhận được CO2, H2O với 0,336 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, để tính năng với m gam E đề xuất vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X gồm metylamin, đimetylamin với trimetylamin buộc phải dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O với N­2. Nếu lấy 11,4 gam X trên tính năng với dung dịch HNO3 dư, thu được lượng muối bột là