ALPHA AMINO AXIT LÀ GÌ

     

Cùng tò mò khái niệm, phương pháp gọi tên, cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của amino axit qua bài viết này nhé!

AMINO AXIT

I – ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

- Amino axit là các loại hợp hóa học hữu cơ tạp chức nhưng phân tử đựng đồng thời team amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH) - bí quyết chung: (H2N)x – R – (COOH)y

2. Kết cấu phân tử

- trong phân tử amino axit, team NH2 và team COOH tác động với nhau chế tạo ra ion lưỡng cực. Vày vậy amino axit kết tinh tồn tại sinh hoạt dạng ion lưỡng cực - vào dung dịch, dạng ion lưỡng rất chuyển 1 phần nhỏ thành dạng phân tử


*

3. Phân loại

Dựa vào cấu tạo gốc R nhằm phân 20 amino axit cơ phiên bản thành những nhóm. Một trong những cách phân một số loại là 20 amino axit được chia thành 5 team như sau:

a) đội 1: các amino axit bao gồm gốc R không phân cực kị nước, thuộc nhóm này còn có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P)

b) Nhóm 2: những amino axit bao gồm gốc R là nhân thơm, ở trong nhóm này có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)

c) team 3: những amino axit có gốc R bazơ, tích năng lượng điện dương, trực thuộc nhóm này còn có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H)

d) nhóm 4: các amino axit gồm gốc R phân cực, ko tích điện, trực thuộc nhóm này còn có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q)

e) team 5: các amino axit bao gồm gốc R axit, tích điện âm, nằm trong nhóm này có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)

4. Danh pháp

a) Tên cầm cố thế: axit + địa điểm + amino + tên axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic H2N–5–COOH : axit ε-aminocaproic H2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) thương hiệu thông thường: những amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường. Ví dụ: H2N–CH2–COOH mang tên thường là glyxin (Gly) xuất xắc glicocol


*

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các amino axit là những chất rắn ko màu, vị khá ngọt, dễ dàng tan vào nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng rất (muối nội phân tử), ánh nắng mặt trời nóng rã cao (vì là hợp chất ion).Bạn vẫn xem: Alpha amino axit là gì

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1.  Chất sử dụng làm hương liệu gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt tất cả công thức cấu trúc là

A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa. B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

 C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH. D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Bạn đang xem: Alpha amino axit là gì

Câu 2.  Alanin tất cả công thức là

 A. H2N–CH2CH2COOH. B. C6H5–NH2.

 C. CH3CH(NH2)–COOH. D. H2N–CH2COOH.

Xem thêm: Gió Lào Là Gió Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

Câu 3. Tên thường gọi của amino axit nào dưới đấy là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerin)

B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)

D. HOOC.(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)Câu 4.  Khẳng định làm sao sau đây không đúng về đặc điểm vật lí của amino axit?

A. Toàn bộ đều hóa học rắn. B. Toàn bộ đều là tinh thể, color trắng. C. Toàn bộ đều tan trong nước. D. Tất cả đều phải có nhiệt nhiệt độ chảy cao.

Câu 5. A- amino axit là amino axit mà nhóm amino thêm ở cacbon ở trong phần thứ mấy?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 6.  Amino axit X bao gồm phân tử khối bởi 75. Thương hiệu của X là

Câu 7.  Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit?

A. CH3CONH2 B. HOOC CH(NH2)CH2COOH

C. CH3CH(NH2)COOH D. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH

Câu 8. Phát biểu KHÔNG đúng là

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại làm việc dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO–.

Xem thêm: Ii: Read The Following Passage And Choose The Best Answer For Each Question S:

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời đội amino và nhóm cacboxyl.