Al Tác Dụng Với Hno3

     

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học tập của Al và tính chất hóa học tập HNO3…. Cũng như các dạng bài tập. Hy vọng rất có thể giúp các bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn.

Bạn đang xem: Al tác dụng với hno3


2. Điều kiện nhằm Al tác dụng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al chức năng với HNO3

Nhỏ đàng hoàng dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm vẫn để sẵn lá nhôm

Bạn đang xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng Al tính năng với HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí có tác dụng sủi bọt khí trong dung dịch cùng hóa nâu kế bên không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. kim loại nào sau đây không công dụng được với HNO3 quánh nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. mang đến 2,7 gam Al tác dụng với HNO3 loãng bội phản ứng trả toàn. Sau bội nghịch ứng nhận được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne nhường = ne nhấn = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp chất nào bên dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 cùng BaCl2

B. NaCl và AgNO3

C. HNO3 cùng FeO

D. NaNO3 và AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các tính chất hoá học của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh mẽ và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa táo tợn và bị phân huỷ.

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit to gan lớn mật và tính bazơ mạnh.

D. Tính thoái hóa mạnh, tính axit yếu với bị phân huỷ.


Câu 5. nhiệt phân trọn vẹn 9,4 gam một muối nitrat kim loại thu được 4 gam một chất rắn. Cách làm muối đã dùng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan gần kề đáp án ta thấy 2 trường hòa hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối bột đã sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho một lá nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch Hg(NO3)2, thấy gồm một lớp thủy ngân bám trên mặt phẳng nhôm. Hiện nay tượng tiếp sau quan giáp được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro thoát ra sau đó tạm dừng ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay lập tức trong thủy ngân và không tồn tại phản ứng.


Đáp án A

Phương trình làm phản ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg láo lếu hống. Láo hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg và Al vào 200 ml dung dịch Y có HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết trong dung dịch, những axit phân li trọn vẹn thành những ion. Tỷ lệ về trọng lượng của Al trong X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản nghịch ứng) = 0,38 mol axit dư, kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam hỗn hợp X có Al, Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi ngừng phản ứng sinh ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến m gam tất cả hổn hợp X trên vào trong 1 lượng dư axit nitric sệt nguội, sau khi kết thúc phản ứng hình thành 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Cực hiếm của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ có Al bội phản ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 quánh nguội thì chỉ tất cả Cu phản ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam tất cả hổn hợp X tất cả 0,1 mol Al và 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào sau đây không thuộc một số loại phản ứng sức nóng nhôm?

A. Al chức năng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al tính năng với CuO nung nóng.

C. Al công dụng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al công dụng với axit H2SO4 quánh nóng.


Câu 10.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có Tiệm Cận Cực Hay, Cách Tìm Tham Số M Để Hàm Số Có Tiệm Cận Chi Tiết

đến m gam Al làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định pháp luật bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây không đề xuất của nhôm?

A. Ở ô sản phẩm công nghệ 13, chu kì 2, team IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương trung khu diện.

D. Nấc oxi hóa đặc trưng +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al sống ô 13 (z = 13), chu kỳ 3 (3 lớp electron), đội IIIA (3 electron phần bên ngoài cùng, yếu tắc p).


Câu 12: tiến hành các phân tích sau :

(a) đến từ từ bỏ NaOH cho dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) mang đến từ từ Al2(SO4)3 mang lại dư vào hỗn hợp NaOH,

(c) cho từ trường đoản cú NH3 mang lại dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(d) mang lại từ từ bỏ Al2(SO4)3 mang lại dư vào dung dịch NH3.

(e) đến từ từ bỏ HCl đến dư vào hỗn hợp NaAlO2.

(f) mang đến từ tự NaAlO2 mang lại dư vào dung dịch HCl

(g) đến từ trường đoản cú Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaAlO2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm mở ra kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện kết tủa trắng, dứt kết tủa tung dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện tại kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: mở ra kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện tại kết tủa trắng


Câu 13: mang lại 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ nhận được dung dịch không duy tốt nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong các cặp hóa học sau đây, cặp chất nào có thể cùng trường thọ trong một dung dịch?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3


Câu 15 sử dụng hóa hóa học nào dưới đây để rành mạch Zn(NO3)2 với Al(NO3)3?

A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi cho NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều mở ra kết tủa hidroxit, nhưng lại Zn(OH)2 tạo nên thành có chức năng tạo phức cùng với NH3 đề nghị kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 ko tan trong NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng đã gửi tới các bạn phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Với phương trình chất hóa học này các em xem xét sản phẩm chất khử sẽ hình thành rất nhiều, xác minh sản phẩm khử phụ thuộc nồng độ hỗn hợp HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt

Mời chúng ta tham khảo một vài tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa giới thiệu tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, mong muốn rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập xuất sắc hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng bài viết liên quan các môn Ngữ văn 12, giờ đồng hồ Anh 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi THPT quốc gia môn vật Lý,….

Xem thêm: Các Món Ăn Sáng Dễ Làm Tại Nhà, Các Món Ăn Sáng Ngon Nhất, Dễ Làm*
*

Đề thi vào 10 môn Ngữ văn năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT chi phí Giang


*

Các dạng bài xích tập toán thứ thị hàm số lớp 9 – Toán 9 siêng đề


Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình để ý này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.