Nung nóng m gam hỗn hợp agno3, fe(no3)2 trong bình kín (không có không khí) đến khối lượng không đổi

     

- Định nghĩa: Sắt(II) nitrat là một trong những hợp hóa học vô cơ với công thức hóa học Fe(NO3)2. Tạo vị gốc nitrat và ion Fe2+

- phương pháp phân tử: Fe(NO3)2

*

Vì chất này hút ẩm, nó thường được kiếm tìm thấy sinh sống dạng tinh thể ngậm 9 nước Fe(NO3)3·9H2O với màu sắc từ ko màu cho đến màu tím nhạt. Hexahydrat Fe(NO3)3·6H2O cũng khá được biết đến, nó bao gồm màu cam.

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp agno3, fe(no3)2 trong bình kín (không có không khí) đến khối lượng không đổi

II. đặc thù vật lí với nhận biết

- đặc thù vật lí: Tan giỏi trong nước, mang lại dung dịch ko màu.

- nhận biết: áp dụng dung dịch HCl, thấy bay ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí.

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

III. đặc thù hóa học

- Mang khá đầy đủ tính chất hóa học của muối.

- gồm tính khử với tính oxi hóa:

Tính khử: Fe2+ → Fe3+ + 1e

Tính oxi hóa: Fe2+ + 1e → Fe

1. Tính chất hóa học tập của muối:

- tính năng với hỗn hợp kiềm:

Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2

2. Tính khử:

- biểu thị tính khử khi công dụng với các chất oxi hóa:

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → H2O + NO2 + Fe(NO3)3

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3. Tính oxi hóa:

- diễn đạt tính khử khi tính năng với những chất khử mạnh:

FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe

IV. Điều chế Fe(NO3)2

Muối sắt(III) nitrat được hình thành vì chưng phản ứng của bột kim loại sắt, sắt(III) oxit hoặc sắt(III) hydroxide với axit nitric:

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Trong thêm vào công nghiệp, phản ứng được thực hiện với oxy được thổi qua dung dịch:

4Fe + 12HNO3 + 3O2 → 4Fe(NO3)3 + 6H2O

Trong thực hành thực tế phòng thí nghiệm, sắt(III) nitrat có thể thu được bởi phản ứng trao đổi:

Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)2 + 3BaSO4

Cho ceri(IV) nitrat (kiềm) hóa hợp sắt(II) sunfat với môi trường axit nitric, sẽ có phản ứng sau:

Ce(NO3)3OH + 3HNO3 + FeSO4 → Ce(NO3)3 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + H2O

V. Ứng dụng của Fe(NO3)2

1. Trong phòng thí nghiệm

Sắt(III) nitrat là hóa học xúc tác mếm mộ cho phản bội ứng tổng hợp natri amit từ dung dịch natri hòa tung trong amonia:

2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2↑

Một số đất sét có đựng sắt(III) nitrat cho biết thêm là hóa học oxy hóa hữu ích trong tổng phù hợp hữu cơ. Ví dụ như sắt(III) nitrat tất cả trong Montmorillonit—một chất thử được hotline là "Clayfen"—đã được thực hiện cho quá trình oxy hóa alcohol thành ahdehyde cùng thiol thành đisunfua.

2. Ứng dụng khác

Dung dịch sắt(III) nitrat được những nhà kim hoàn với các chuyên gia chạm khắc bội bạc và các kim loại tổng hợp bạc.

VI. Bài bác tập vận dụng

Câu 1: Chất X bao gồm công thức Fe(NO3)2. Tên thường gọi của X là

A. Sắt (III) oxit.

B. Fe (III) nitrat.

C. Sắt (II) oxit.

Xem thêm: Hiện Tượng Nhiễu Xạ Ánh Sáng Lý 12, Sự Nhiễu Xạ Ánh Sáng

D. Fe (II) nitrat.

Đáp án đúng: D. Fe (II) nitrat.

Fe(NO3)2 có tên gọi là fe (II) nitrat

Câu 2: Cho các chất: Cl2, Cu, HCl, AgNO3. Số chất công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án đúng: C. 3.

Xem thêm: Bài Soạn Lớp 8: Phương Pháp Thuyết Minh Trang 126 Sgk Ngữ Văn 8

Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là Cl2, HCl, AgNO3

Câu 3: Để pha trộn Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản bội ứng nào sau đây ?

A. Sắt + hỗn hợp AgNO3 dư

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. FeO + dung dịch HNO3 

D. FeS + dung dịch HNO3  

Đáp án đúng: B. Sắt + hỗn hợp Cu(NO3)2

Câu 4: Nhiệt phân trả toàn Fe(NO3)2 trong không gian thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2

B. Fe2O3, NO2

C. Fe, NO2, O2

D. Fe2O3, NO2, O2

Đáp án đúng: D. Fe2O3, NO2, O2

Nhiệt phân trả toàn Fe(NO3)2 trong không gian thu được thành phầm gồm Fe2O3, NO2, O2.