Đọc Hiểu 7 Câu

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 7.

Bạn đang xem: đọc hiểu 7 câu

A rather surprising geographical feature of Antarctica is that a huge freshwater lake, one of the world"s largest và deepest, lies hidden there under four kilometers of ice. Now known as Lake Vostok, this huge toàn thân of water is located under the ice block that comprises Antarctica. The lake is able to lớn exist in its unfrozen state beneath this block of ice because its waters are warmed by geothermal heat from the earth"s core. The thick glacier above Lake Vostok actually insulates it from the frigid temperatures on the surface.The lake was first discovered in the 1970s while a research team was conducting an aerial survey of the area. Radio waves from the survey equipment penetrated the ice & revealed a toàn thân of water of indeterminate size. It was not until much more recently that data collected by satellite made scientists aware of the tremendous form size of the lake; the satellite-borne radar detected an extremely flat region where the ice remains màn chơi because it is floating on the water of the lake. The discovery of such a huge freshwater lake trapped under Antarctica is of interest to lớn the scientific community because of the potential that the lake contains ancient microbes that have survived for thousands upon thousands of years, unaffected by factors such as nuclear fallout and elevated ultraviolet light that have affected organisms in more exposed areas. The downside of the discovery, however, lies in the difficulty of conducting research on the lake in such a harsh climate & in the problems associated with obtaining uncontaminated samples from the lake without actually exposing the lake khổng lồ contamination. Scientists are looking for possible ways to lớn accomplish this.


*

A. It is beneath a thick slab of ice.

B. It is completely frozen.

C. It is heated by the sun.

D. It is a saltwater lake.


Đáp án A

Đáp án A.Điều nào đúng về hồ nước Vostok? A. Nó nằm dưới một lớp băng dày. B. Nó hoàn toàn đóng băng. C. Nó được mặt trời sưởi ấm. D. Nó là một trong những hồ nước mặn. Dẫn chứng ở ngay câu đầu tiên: “A rather surprising geographical feature of Antarctica is that a huge freshwater lake, one of the world"s largest & deepest, lies hidden there under four kilometers of ice. Now known as Lake Vostok, <…>” – (Một điểm lưu ý địa lý đáng quá bất ngờ của nam Cực đó là tồn tại một vũng nước ngọt khổng lồ, trong những hồ lớn số 1 và sâu nhất núm giới, nằm phía sau lớp băng dày 4 kilômét. Thời buổi này nó được biết tới là hồ Vostok, <…>).


A. was conducted by air

B. made use of radio waves

C. could not determine the lake"s exact size

D. was controlled by a satellite


Đáp án D

Đáp án D.Tất cả những điều dưới đây là đúng về cuộc điều tra Nam Cực vào khoảng thời gian 1970, xung quanh rằng nó _____.A. được thực hiện trên không. B. áp dụng tới sóng vô tuyến. C. Không thể khẳng định được kích thước đúng chuẩn của hồ. D. được tinh chỉnh bởi 1 vệ tinh. Dẫn chứng tại đoạn 2: “The lake was first discovered in the 1970s while a research team was conducting an aerial survey of the area (A). Radio waves from the survey equipment penetrated the ice (B) and revealed a body toàn thân of water of indeterminate kích thước (C)” – (Hồ được phát hiện tại lần trước tiên vào trong thời gian 1970 khi 1 nhóm nghiên cứu và phân tích đang triển khai một cuộc khảo sát trên không ở quần thể vực. Các sóng vô tuyến từ thiết bị khảo sát thâm nhập vào lớp băng và cho thấy thêm một khối nước có size không xác định). Tự đó các loại ra câu trả lời D.


A. the lake were not so big.

B. Antarctica were not so cold.

C. there were no lake underneath.

D. radio waves were not used.


Đáp án C

Đáp án C.Có thể được suy ra tự đoạn văn rằng lớp băng sẽ không bằng phẳng nếu______ . A. Hồ không thực sự lớn. B. Cực Nam không thật lạnh. C. Không tồn tại hồ ở bên dưới. D. Sóng vô tuyến không được sử dụng. Dẫn chứng ở câu cuối đoạn 2: “<…> the satellite-borne radar detected an extremely flat region where the ice remains màn chơi because it is floating on the water of the lake” – (radar vệ tinh sẽ phát chỉ ra một vùng cực kì bằng phẳng, địa điểm mà băng đá vẫn bảo trì vì nó trôi nổi xung quanh nước hồ).

Xem thêm: Top 8 Trung Tâm Thương Mại Ở Quận 1 Hot Nhất Sài Thành, Địa Điểm Trung Tâm Thương Mại Tại Quận 1, Tp


Đáp án D

Đáp án D.Câu hỏi tự vựng. Từ bỏ "microbes" tại phần 3 rất có thể được sửa chữa thay thế bởi từ nào bên dưới đây? A. Tiny bubbles: phần nhiều bọt sạn bong bóng nhỏB. Pieces of dust: phần đa hạt bụt.C. Rays of light: số đông tia sáng. D. Tiny organisms: hầu hết vi sinh vật. Microbes: vi khuẩn, vi trùng = D. Tiny organisms: các vi sinh vật.


A. may have elevated levels of ultraviolet light.

B. has already been contaminated.

C. may contain uncontaminated microbes.

D. can be studied using radio waves.


Đáp án C

Đáp án C.Hồ Vostok tất cả tiềm năng cực kì quan trọng đối với các nhà khoa học cũng chính vì nó______.A. Hoàn toàn có thể làm tăng cường độ tia rất tím. B. Vẫn bi tạo nên ô nhiễm. C. Rất có thể chứa vi khuẩn không biến thành ô nhiễm. D. Hoàn toàn có thể được nghiên cứu bằng sóng vô tuyến. Bằng chứng ở câu đầu- đoạn 3: “The discovery of such a huge freshwater lake trapped under Antarctica is of interest to lớn the scientific community because of the potential that the lake contains ancient microbes that have survived for thousands upon thousands of years, unaffected by factors such as nuclear fallout và elevated ultraviolet light that have affected organisms in more exposed areas” – (Việc tò mò ra một hồ nước ngọt mập mạp bị mắc kẹt dưới Nam cực khiến xã hội khoa học rất nhiệt tình và hứng thú vì có chức năng rằng hồ tất cả chứa các vi khuẩn cổ truyền đã sống thọ được hàng vạn năm nhưng không bị tác động bởi các yếu tố như phóng xạ phân tử nhân với sự ngày càng tăng tia cực tím, thứ mà lại đã ảnh hưởng tới những các sinh trang bị ở những quanh vùng lộ thiên).


A. the harsh climate of Antarctica.

B. ways to study Lake Vostok without contaminating it.

C. further discoveries on the surface of Antarctica.

D. problems with satellite-borne radar equipment.


Đáp án B

Đáp án B.Đoạn văn cuối gợi ý rằng những nhà công nghệ nên cẩn trọng về______.A. Khí hậu khắc nghiệt của nam Cực. B. Những phương pháp nghiên cứu vãn hồ Vostok nhưng không gây ô nhiễm và độc hại tới hồ. C. Những tìm hiểu xa hơn trên bề mặt Nam Cực. D. Những vấn đề với vật dụng rađa vệ tinh. Vật chứng ở câu ngay sát cuối- đoạn 3: “The downside of the discovery, however, lies in the difficulty of conducting research on the lake in such a harsh climate and in the problems associated with obtaining uncontaminated samples from the lake without actually exposing the lake to lớn contamination” – (Tuy nhiên, phương diện trái của khám phá này là trở ngại trong việc thực hiện các cuộc nghiên cứu và phân tích về hồ nước trong điều kiện thời tiết hà khắc và các vấn đề tương quan đến việc lấy mẫu vật từ hồ cơ mà không khiến cho nước hồ bị ô nhiễm)


A. explain how Lake Vostok was discovered.

B. discuss future plans for Lake Vostok.

C. provide satellite data concerning Antarctica.

D. present an unexpected aspect of Antarctica"s geography.

Xem thêm: Soạn Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá Siêu Ngắn, Soạn Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá


Đáp án D

Đáp án D.Mục đích của đoạn văn là ______.A. Phân tích và lý giải cách mà lại Hồ Vostok đã được phát hiện. B. đàm luận các kế hoạch tương lai đến Hồ Vostok. C. Cung cấp dữ liệu vệ tinh tương quan đến nam giới Cực. D. Hiện hữu một khía cạnh bất ngờ của địa lý phái nam Cực. Tư duy dựa và câu trước tiên của đoạn văn, cũng đó là câu công ty đề: “A rather surprising geographical feature of Antarctica is that a huge freshwater lake, one of the world"s largest and deepest, lies hidden there under four kilometers of ice.” – (Một đặc điểm địa lý đáng ngạc nhiên của phái mạnh Cực chính là tồn tại một vũng nước ngọt khổng lồ, trong những hồ lớn nhất và sâu nhất nỗ lực giới, nằm đằng sau lớp băng dày 4 kilômét).


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn