Anumber Of Factors Related To The Voice Reveal The Personality Of The Speaker

     

*

*

*

Read the text & answer the questions given by choosing one numbered options.

A number of factors related lớn the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual and specialized communication through performance. A person conveys thoughts and ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, & by speech rhythms that are flowing and regular or uneven và hesitant, and finally, by the pitch & melody of the utterance. When speaking before a group, a person"s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas và feelings over and above the words chosen, or may believe them. Here, the participant‘s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the acute listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice and /or gesture. The motivation derived from the text, & in the case of singing, the music, in combination with the performer"s skills, personality, & ability to create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues to lớn a person"s self-image, perception of others, and emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, to lớn name only a few personality traits. Also the sound may give a clue to lớn the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener"s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by free and melodic sounds of the happy, by constricted and harsh sound of the angry, và by dull & lethargic qualities of the depressed.

Bạn đang xem: Anumber of factors related to the voice reveal the personality of the speaker


Dịch bàiRất những yếu tố tương quan đến giọng nói biểu thị tính biện pháp của người nói.Đầu tiên là phạm vi rộng lớn của sự giao tiếp, bao gồm việc truyền đạt thông tin bằng cách sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp với nhóm xuất xắc một người, và giao tiếp chăm dụng qua sự trình bày. Một người sẽ truyền đạt những suy nghĩ và ý tưởng thông qua sự lựa chọn từ ngữ, bằng giọng điệu của lời nói dễ chịu hoặc khó chịu, nhẹ nhàng hoặc gay gắt, bằng sự nhịp nhàng vốn có vào bản thân ngôn ngữ, và bằng nhịp điệu của bài phát biểu trôi chảy và bình thường hoặc gồ ghề và vì chưng dự, và sau cùng là, bằng cường độ và giai điệu của cách nói. Khi đã nói trước một nhóm, giọng của một người có thể chỉ ra sự bất ổn hoặc sợ hãi, tự tin hoặc bình tĩnh. Ở mức độ giữa các cá nhân, giọng nói có thể phản ánh ý tưởng và cảm xúc mặt cạnh những từ ngữ được chọn, hoặc có thể tin chúng. Ở đây, giọng nói của người gia nhập có thể cố ý hoặc vô ý phản ánh sự đồng cảm trực giác hoặc ác cảm, thiếu thân thiện hoặc quan tâm, mệt mỏi, lo lắng, hăng hái giỏi phấn khích, tất cả chúng thường có thể thấy rõ bởi người nghe. Việc trình diễn chỗ công cộng là một cách thức giao tiếp được trình độ chuyên môn hóa cao với các kĩ thuật riêng biệt của nó để đạt được hiệu quả bằng giọng nói và/ hoặc cử chỉ. Động lực có nguồn gốc từ văn bản, và vào trường hợp ca hát, âm nhạc, trong sự kết hợp với kỹ năng, tính cách và khả năng tạp đồng cảm của người trình bày sẽ xác định sự thành công của việc giao tiếp về nghệ thuật, chủ yếu trị giỏi giáo dục. Thứ hai, giọng nói đem đến những manh mối trung khu lý cho sự tự nhận thức về bản thân, nhận thức của người khác, và tình trạng cảm xúc. Sự tự nhận thức về bản thân có thể được chỉ ra bởi giọng nói tự tin, kiêu căng, nhút nhát, hung hăng, thân mật hoặc hồ hởi, ví dụ một vài nét tính cách đặc trưng. Ngoài ra âm nhạc cũng có thể mang đến thấy manh mối về vẻ bề ngoài và mặt nạ của một người, ví dụ, một người nhút nhát thường ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài quá tự tin.Lam thế nào người nói nắm được sự cảm thụ, sự quan tâm, hoặc sự đồng cảm của người nghe ở bất kỳ mọi cuộc trò chuyện có thể làm thay đổi mạnh mẽ giọng điệu của bài trình bày, bằng cách khuyến khích hoặc ko khuyến khích người nói. Tình trạng cảm xúc được chỉ ra trong giọng nói bằng âm nhạc mềm mại và du dương của sự hạnh phúc, bằng âm nhạc thô và cọc cằn cảu sự tức giận, bằng sự buồn tẻ và lờ phờ của sự chán nản.


*

Đáp án A

Đáp án AA. Sự tương tác giữa người với ngườiB. Giọng điệuC. Ý tưởng và cảm xúcD. Các từ ngữ được chọnHere là một trạng ngữ, sẽ nắm thế đến trạng ngữ ở câu trước là “At interpersonal levels” (=interpersonal interaction)


A. The production of speech.

B. The function of the voice in performance.

C. ommunication styles.

D. The connection between voice và personality.


Đáp án D

Đáp án DBài đọc bàn bạc về văn bản gì?A. Việc tạo ra một bài phát biểuB. Chức năng của giọng nói vào phần trình bàyC. Phong cách giao tiếpD. Sự contact giữa các giọng nói và tính cáchDựa vào văn bản câu văn thứ nhất "A number of factors related khổng lồ the voice reveal the personality of the speaker." (rất nhiều yếu tố liên quan đến giọng nói biểu thị tính bí quyết của tín đồ nói) là chủ thể của đoạn văn.=> D ( sự liên hệ giữa giọng nói và tính biện pháp )


Đáp án C

Đáp án CTừ “evidenced” ở dòng 22 gần nghĩa nhất vớiA. HỏiB. Lặp lạiC. Chỉ raD. Phóng đại=> evidenced: được chứng minh ~ indicated: được chỉ ra


Câu 41. Why does the author mention "artistic, political, or pedagogic communication" in line 14-15?

A.

Xem thêm: Mầm Non Candy Garden - Rượu Trong Nền Văn Hóa Tửu Trung Hoa

to introduce the idea of self-image

B. As examples of public performance

C. As examples of basic styles of communication

D. lớn contrast them lớn singing


Đáp án C

Đáp án CTại sao người sáng tác đề cập đến “ giao tiếp về nghệ thuật, bao gồm trị tuyệt giáo dục” ở dòng 14-15?A. Để ra mắt cái phát minh sự tự dấn thức về bản thânB. Như những ví dụ về việc biểu diễn công cộngC. Như những ví dụ về phong cách giao tiếp cơ bảnD. để làm tương phản chúng với hátThông tin ở câu: The motivation derived from the text, và in the case of singing, the music, in combination with the performer’s skills, personality, & ability lớn create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. (Động lực có nguồn gốc từ văn bản, và vào trường hợp ca hát, âm nhạc, trong sự kết hợp với kỹ năng, tính cách và khả năng tạp đồng cảm của người trình bày sẽ xác định sự thành công của việc tiếp xúc về nghệ thuật, thiết yếu trị tốt giáo dục)


Đáp án D

Đáp án DTừ “derived”ở dòng 13 gần nghĩa nhất với………A. Chuẩn bịB. đăng kíC. Thảo luậnD. đạt được, nhận đượcDerived: có nguồn gốc từ, nhận được từ… ~ obtained


Đáp án B

Đáp án BTheo bài bác đọc một người quá từ tin hoàn toàn có thể ẩn giấu………A.sự thù địchB. Sự thẹn thùngC. Sự thân thiệnD. Sức mạnhThông tin trong câu: “Also the sound may give a clue khổng lồ the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front.” (Ngoài ra âm nhạc cũng có thể đến thấy manh mối về vẻ bề ngoài và mặt nạ của một người, ví dụ, một người nhút nhát thường ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài quá tự tin )


Câu 44. What does the tác giả mean by staring that, "At interpersonal levels, tone may reflect ideas and feelings over and above the words chosen" in lines 8- 9?

A. A high tone of voice reflects an emotional communication.

B. Feelings are expressed with different words than ideas are

C. The tone of voice can carry information beyond the meaning of words.

D. Feelings are more difficult to express than ideas.

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Hay Nhất, Top 137 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn


Đáp án C

Đáp án CTác giả ngụ ý gì lúc nói răng “ Ở nút độ cửa hàng giữa tín đồ với người, giọng nói hoàn toàn có thể phản ánh chủ ý và xúc cảm vượt xa tự ngữ được chọn” ở loại 8-9?A. Một giọng điệu cao của giọng nói phản ánh sự truyền đạt xúc độngB. Cảm xúc được thể hiện bằng những từ ngữ khác nhau hơn là ý tưởngC. Giọng nói truyền tải thông tin nhiều hơn bản thân nghĩa của những từ đó.D. Cảm xúc khó thể hiện rộng ý tưởng


Đáp án D

Đáp án DTheo bài đọc, một các giọng nói cọc cằn và thô cho biết thêm điều gì?A. Sự thờ ơB. Sự phiền muộnC. Sự chán nảnD. Sự tức giậnDựa vào câu cuối của bài: “by constricted & harsh sound of the angry” (bởi âm nhạc thô và cọc cằn của sự tức giận)


Câu 46. According khổng lồ the passage, an exuberant tone of voice may be an indication of a person"s ______

Đáp án B

Đáp án BTheo bài xích đọc, giọng nói phong phú và đa dạng có thể cho thấy cái gì của một người?A sức khỏe thể chất nói chungB. Tính cáchC. Khả năng giao tiếpD. Chất lượng phát âmThông tin ở câu: “Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, lớn name only a few personality traits” (Sự tự nhận thức về bản thân có thể được chỉ ra bởi giọng nói tự tin, kiêu căng, nhút nhát, hung hăng, thân mật hoặc hồ hởi, ví dụ một vài nét tính cách đặc trưng)


Đáp án A

Đáp án ATừ “drastically” ở dòng 21 gần nghĩa nhất với…..A. Khắc nghiệtB. Dễ dàngC. Chính xácD. Thường xuyênDrastically: quyết liệt = severely: xung khắc nghiệt, khốc liệt


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn