51 ĐẶNG DUNG P.TÂN ĐỊNH Q1

     
Place Types : Barber Shop
Address : 51 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, Ho đưa ra Minh City, Vietnam
Coordinate : 10.79257, 106.69022
Phone : 01644562009
Email :
Payment : cash_only
Social : facebook.com/pages /Li %C3 %AAm-Barber-Shop-5..1.6K people like this.Bạn đang xem: 51 đặng dung p.tân định q1

Opening Hours :Monday: 11:00 - 19:00Tuesday: 11:00 - 19:00Wednesday: 11:00 - 19:00Thursday: 11:00 - 19:00Friday: 11:00 - 19:00Saturday: 09:00 - 19:00Sunday: 09:00 - 16:00


Xem thêm: Hơn 100 Bài Tập Nhận Biết Hóa 9 Về Nhận Biết Các Chất Dành Cho Các Bạn Hsg

frequently asked questions (FAQ):

Where is Liêm Barber siêu thị - 51 Đặng Dung, phường Tân Định, Q1, Tphcm?

Liêm Barber siêu thị - 51 Đặng Dung, p. Tân Định, Q1, tphcm is located at: 51 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, Ho đưa ra Minh City, Vietnam.

What is the phone number of Liêm Barber shop - 51 Đặng Dung, p Tân Định, Q1, Tphcm?

You can try to lớn dialing this number: 01644562009

What is the opening hours of Liêm Barber cửa hàng - 51 Đặng Dung, p. Tân Định, Q1, Tphcm?

Monday: 11:00 - 19:00Tuesday: 11:00 - 19:00Wednesday: 11:00 - 19:00Thursday: 11:00 - 19:00Friday: 11:00 - 19:00Saturday: 09:00 - 19:00Sunday: 09:00 - 16:00

Where are the coordinates of the Liêm Barber cửa hàng - 51 Đặng Dung, p Tân Định, Q1, Tphcm?

Latitude: 10.79257 Longitude: 106.69022
Xem thêm: The Trapper"S Daughter: A Story Of The Rocky Mountains, Her Grief Was So Great That She Almost Fainted So

1. Liêm Barber siêu thị Quận 4 71 Tân Vĩnh Phường 6 Quận 4, Ho chi Minh City, VietnamCoordinate: 10.7583668, 106.7010177 Phone: 0923765792

2. Liem Hair Salon 543/ 72 Nguyen Dinh Chieu, Dist. 3, Ho bỏ ra Minh City, VietnamCoordinate: 10.79027, 106.70137 Phone: 0903935251

3. Liêm Barber shop 2 Phan Văn Trị,Bình Thạnh, Ho đưa ra Minh City, VietnamCoordinate: 10.8063869081, 106.697197627 (Liembarbershop.com)


4. Liem Barber cửa hàng Quận 7 108 Đường Số 9, Ho chi Minh City, VietnamCoordinate: 10.7360466237, 106.717435072

5. Liem Chicano Shop 209 nai lưng Hưng Đạo Phường Cô Giang Quận 1, Ho đưa ra Minh City, VietnamCoordinate: 10.7648734, 106.692963 Phone: 0986871271

6. Liêm Barber shop CN9 Số 7 Phạm Hùng Phường 9 Quận 8, Ho chi Minh City, VietnamCoordinate: 10.7480972, 106.6693327 Phone: 0966955133