4495/QĐ-BCT

     
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay gắng Văn bạn dạng song ngữ
*

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 4495/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CPngày 18 mon 8 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ chế độ Điện lực ngày thứ 3 tháng12 năm 2004 và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của luật Điện lực ngày 20tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CPngày 21 mon 10 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một vài điềucủa phép tắc Điện lực và vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều của nguyên lý Điện lực;

Căn cứ ra quyết định số24/2017/QĐ-TTg ngày 30 mon 6 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định về cơchế kiểm soát và điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân;

Căn cứ đưa ra quyết định số28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng bốn năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơcấu biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ Thông bốn số 16/2014/TT-BCTngày 29 tháng 5 năm 2014 của bộ Công Thương cách thức về thực hiện giá bán điện;

Theo đề xuất của cục trưởng viên Điềutiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: 4495/qđ-bct

ban hành giá bán lẻ điện cho những nhóm khách hàngsử dụng điện và giá thành điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theoQuyết định này. Giá cả điện hình thức tại Phụ lục kèm theo ra quyết định này chưabao tất cả thuế quý giá gia tăng.

Điều 2. mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh(chưa bao hàm thuế quý hiếm gia tăng).

Điều 3.

Xem thêm: Cho Hai Đường Thẳng Và Cắt Nhau Tại . Và Lần Lượt Là Tia Phân Giác Của Góc Và Số Đo Của Góc Là

thời hạn áp dụng giá thành điện: từ ngày 01 tháng12 năm 2017.

Điều 4. Chánh văn phòng và công sở Bộ, cục trưởng viên Điều huyết điệnlực, Tổng giám đốc tập đoàn lớn Điện lực Việt Nam, các tổ chức, cá thể có liênquan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

Xem thêm: Giải Bai Toan Về Hệ Thấu Kính Ghép Sát, Công Thức Tính Và Cách Giải

nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ, các Phó Thủ tướng; - VP. Tổng túng thiếu thư; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ; - UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Website chính phủ; - Website bộ Công Thương; - cỗ Tư pháp (Cục chất vấn VBQPPL); - Sở Công Thương những tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - tập đoàn lớn Điện lực Việt Nam; - các Tổng doanh nghiệp Điện lực; - Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN(Ban hành kèm theo ra quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 mon 11 năm 2017 của BộCông Thương)