200ML DUNG DỊCH HCL CÓ NỒNG ĐỘ 3 5M

     

Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bạn đang xem: 200ml dung dịch hcl có nồng độ 3 5m

*

Đáp án:

$m_CuO = 4 g; m_Fe_2O_3 = 16 g$

Giải thích quá trình giải:

+) $n_HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol$

Gọi x, y là số mol của $CuO; Fe_2O_3$

a/

$CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O \ hspace0,2cmx ohspace0,8cm2x hspace1,4cmx$

$Fe_2O_3 + 6HCl → 2FeCl_3 + 3H_2O\ hspace0,4cmy o hspace0,9cm6yhspace1,6cm2y $

Theo trọng lượng hỗn phù hợp hai oxit với theo số mol HCl phản nghịch ứng,

Ta lập được HPT đại số:

$egincases 80x+160y=20\ 2x+6y=0,7 endcases$

$ o x = 0,05 mol; y = 0,1 mol$

b/

$m_CuO = 0,05 . 160 = 4 g$

$m_Fe_2O_3 = đôi mươi – 4 = 16 g$


Hãy giúp mọi bạn biết câu trả lời này núm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4.4
starstarstarstarstar
5 vote
GửiHủy

*

*

Chưa có nhómTrả lời0

Cám ơn

0
Xem thêm: Bài 6: Di Truyền Tế Bào Chất, Bài 6: Di Truyền Ngoài Nhiễm Sắc Thể

0,05.80+4 chứ k pải 0,05.160=4 nhaaa


*

*

Chưa có nhómTrả lời

0

Cám ơn

0


0,05.80=4


*

Chưa tất cả nhómTrả lời

0

Cám ơn

0


80x với 160y là j vậy


Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Bà Cô Tổ Mặc Áo Màu Gì, Đồ Lễ Cúng Bà Cô Tổ Gồm Những Gì

Chưa bao gồm nhómTrả lời

15

Cám ơn

6


*

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

mCuO=4 g; mFe2O3=16 g" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: table-cell !important; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: center; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 8.515em; min-height: 0px; border: 0px; width: 10000em; position: relative;" tabindex="0">mCuO=4g;mFe2O3=16gmCuO=4g;mFe2O3=16g

Giải thích quá trình giải:

+) nHCl=3,5.0,2=0,7 mol" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: table-cell !important; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: center; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 8.79em; min-height: 0px; border: 0px; width: 10000em; position: relative;" tabindex="0">nHCl=3,5.0,2=0,7molnHCl=3,5.0,2=0,7mol

Gọi x, y là số mol của CuO; Fe2O3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">CuO;Fe2O3CuO;Fe2O3

a/

CuO+2HCl→CuCl2+H2Ox→2xx" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: table-cell !important; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: center; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 10.098em; min-height: 0px; border: 0px; width: 10000em; position: relative;" tabindex="0">CuO+2HCl→CuCl2+H2Ox→2xxCuO+2HCl→CuCl2+H2Ox→2xx

Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2Oy→6y2y" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: table-cell !important; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: center; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 11.142em; min-height: 0px; border: 0px; width: 10000em; position: relative;" tabindex="0">Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2Oy→6y2yFe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2Oy→6y2y

Theo cân nặng hỗn đúng theo hai oxit với theo số mol HCl làm phản ứng,

Ta lập được HPT đại số:

{80x+160y=202x+6y=0,7" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">{80x+160y=202x+6y=0,7{80x+160y=202x+6y=0,7

→x=0,05 mol; y=0,1 mol" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: table-cell !important; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: center; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 10.341em; min-height: 0px; border: 0px; width: 10000em; position: relative;" tabindex="0">→x=0,05mol;y=0,1mol→x=0,05mol;y=0,1mol

b/

mCuO=0,05.160=4 g" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">mCuO=0,05.160=4gmCuO=0,05.160=4g

mFe2O3=20–4=16 g" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.149999618530273px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">mFe2O3=20–4=16g