Hình ảnh trước và sau nâng ngực

04-08-2016|Categories: Chưa được phân loại|0 Comments

Một số hình ảnh khách hàng nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc do trực tiếp Nghiên cứu sinh bác sĩ Nguyễn Hữu Nam thực hiện. Tất cả khách hàng hạnh phúc hơn, thành công hơn trong cuộc sống và công việc.

truoc-sau-nang-nguc-06-02

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-05-02

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-05

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-04-02

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-04

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-03-02

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-03

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

truoc-sau-nang-nguc-02

Hình ảnh trước và sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Bạn đang xem: Hình ảnh trước và sau nâng ngực Trong Chưa được phân loại

Để lại bình luận của bạn

Bạn đang xem: Hình ảnh trước và sau nâng ngực
BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN